Inleiding

GESCHIEDENIS VAN DE NIEUWE TIJD

(van ca. 1450 tot ca. 1815)

Geschiedenis is meer dan alleen de studie van dode mensen uit een ver verleden. We proberen te begrijpen hoe onze maatschappij en die van anderen in elkaar zit en hoe onze waarden en normen die we vandaag gebruiken, zijn ontstaan. We proberen de mens en zijn gedrag doorheen het verleden te begrijpen.

Geschiedenis is dus de wetenschap die het doen en laten van de mensen in het verleden bestudeert. Historici of geschiedkundigen doen dit aan de hand van historische bronnen. Die vormen het enige houvast én uitgangspunt om het verleden te leren kennen en begrijpen. Werken met historische bronnen is niet makkelijk. Daarom besteden we hieraan dit jaar opnieuw veel aandacht.

Een ‘vreemde taal’ ?

In de lessen geschiedenis hanteren we een ‘vreemde’ taal. We gebruiken vaak vreemde, niet-alledaagse begrippen. Termen als ‘vorstelijk absolutisme’, ‘imperialisme’ en ‘protectionisme’ gebruiken we niet elke dag. Bovendien gebruiken we in de lessen geschiedenis begrippen die een meervoudige betekenis hebben. Denk maar aan het begrip ‘vorst’: als de leerkracht aardrijkskunde praat over ‘vorst’, dan bedoelt hij uiteraard de strenge vrieskou. Wanneer wij in de lessen geschiedenis over ‘een vorst’ spreken, dan bedoelen we uiteraard een koning. We bieden daarom soms extra hulpmiddelen aan om het historisch taalkader beter onder de knie te krijgen. Mindmaps en extra kunnen je helpen woorden in te oefenen.

Twee delen

De cursus geschiedenis bestaat uit 2 delen:
– het online deel dat je steeds op je tablet kunt raadplegen. Hier vind je ook leuke en interessante filmpjes, linken naar interessante websites, een quiz … die je helpen om de leerstof nog beter te verwerken.
– de oefenblaadjes die we in de klas gebruiken. Die breng je elke les mee, ze zijn steeds netjes en verzorgd en kunnen op elk moment worden nagekeken. Het afgewerkte deel van een cursus mag je op het einde van elk trimester thuis laten. De cursus wordt volledig bewaard.

Herhalingstoetsen

Herhalingstoetsen worden altijd aangekondigd. In de regel wordt een toets minimum één week op voorhand vastgelegd, na onderling overleg. Vastgelegde toetsen worden niet meer veranderd. Je hebt voldoende tijd om je voor te bereiden. Leerlingen die afwezig waren de vorige les of wegens ziekte niet konden studeren moeten een briefje van de ouders kunnen voorleggen. Wanneer dit niet het geval is maak je de toets gewoon mee. Je brengt zelf je cursus in orde en controleert de agenda van een medeleerling om na te gaan of er geen toetsen of taken werden vastgelegd. Er worden geen remediërende toetsen gehouden. Wanneer je afwezig was tijdens een herhalingstoets, ben je verplicht dit te melden aan de leerkracht. Je bent dan verplicht een inhaaltoets af te leggen op een afgesproken woensdagnamiddag.