Inleiding

GESCHIEDENIS

Geschiedenis is meer dan alleen de studie van dode mensen uit een ver verleden. We proberen te begrijpen hoe onze maatschappij en die van anderen in elkaar zit en hoe onze waarden en normen die we vandaag gebruiken, zijn ontstaan. We proberen de mens en zijn gedrag doorheen het verleden te begrijpen.

Geschiedenis is dus de wetenschap die het doen en laten van de mensen in het verleden bestudeert. Historici of geschiedkundigen doen dit aan de hand van historische bronnen. Die vormen het enige houvast én uitgangspunt om het verleden te leren kennen en begrijpen. Werken met historische bronnen is niet makkelijk. Daarom besteden we hieraan dit jaar opnieuw veel aandacht.

Een ‘vreemde taal’ ?

In de lessen geschiedenis hanteren we een ‘vreemde’ taal. We gebruiken vaak vreemde, niet-alledaagse begrippen. Termen als ‘vorstelijk absolutisme’, ‘imperialisme’ en ‘protectionisme’ gebruiken we niet elke dag. Bovendien gebruiken we in de lessen geschiedenis begrippen die een meervoudige betekenis hebben. Denk maar aan het begrip ‘vorst’: als de leerkracht aardrijkskunde praat over ‘vorst’, dan bedoelt hij uiteraard de strenge vrieskou. Wanneer wij in de lessen geschiedenis over ‘een vorst’ spreken, dan bedoelen we uiteraard een koning. We bieden daarom soms extra hulpmiddelen aan om het historisch taalkader beter onder de knie te krijgen. Mindmaps en extra kunnen je helpen woorden in te oefenen.

Twee delen

De cursus geschiedenis bestaat uit 2 delen:
– het online deel dat je steeds op je tablet kunt raadplegen. Hier vind je ook leuke en interessante filmpjes, linken naar interessante websites, een quiz … die je helpen om de leerstof nog beter te verwerken.
– de oefenblaadjes die we in de klas gebruiken. Die breng je elke les mee, ze zijn steeds netjes en verzorgd en kunnen op elk moment worden nagekeken. Het afgewerkte deel van een cursus mag je op het einde van elk trimester thuis laten. De cursus wordt volledig bewaard.