DEEL 1

Hoofdstuk 1: Europa in de late middeleeuwen

1) De Europese Handelsruimte
2) Het Mongoolse Rijk zorgt voor meer veiligheid
3) Terugval van de internationale handel

Hoofdstuk 2: Het Osmaanse Rijk

1) Een nieuwe grootmacht ontstaat
2) Een Rijk in bloei (1400 – 1600) en verval (1600 – 1800)
3) Een dubbelzinnige relatie met Europa

Hoofdstuk 3: Motieven en voorwaarden voor de Portugese en Spaanse ontdekkingstochten (1400 – 1500)

1) Motieven
2) Portugese ontdekkingsreizen (1434 – 1501): weinig concurrenten
3) De Spanjaarden gaan via het Westen
4) Voorwaarden
5) Concurrentie: Portugal en Spanje verdelen de wereld onder elkaar

Hoofdstuk 4: Ontdekking, verovering en kolonisatie van Midden- en Zuid-Amerika (1500 – 1800)

1) Uitgestrekte rijken en schitterende beschavingen
2) Interne rancune en externe agressie
3) Veroverde gebieden worden wingewesten
4) Economische ontwrichting en demografische verminking

Hoofdstuk 5: Kapers op de kust

1) Vaarroutes in het vizier (1600 – 1800)
2) Motieven
3) De wetenschappelijke expeditie van James Cook

Hoofdstuk 6: Ontdekking en kolonisatie van Noord-Amerika (1500 – 1800)

1) Hoezo Indianen?
2) De ontdekking van het Noord-Amerikaanse continent
3) Integratie of eliminatie?
4) Onafhankelijkheid
5) Russische buren

Hoofdstuk 7: Afrika in de greep van de slavenhandel (650-1900)

1) De Arabische slavenhandel (ca. 650 – ca. 1900)
2) De trans-Atlantische slavenhandel (ca. 1500 – ca. 1850)
3) Verschillen en gelijkenissen
4) Abolitionisme
5) Moderne slavernij

Hoofdstuk 8: Economie in verandering (1500-1750)

1) Landbouw, hoeksteen van het economisch leven
2) Nijverheid in opgang. Nieuwe kansen, nieuwe rijkdom?
3) Nieuwe rijkdom, nieuwe kansen? Groeiende kloof tussen rijk en arm